ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
ข่าวประชาสัมสัมพันธ์/กิจกรรม
     
  วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 เชิญร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทานและทำทานไถ่ชีวิต
โค กระบือ ณ วัดสะพานสูง จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม
 
  ภาพกืจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทานและทำทานไถ่ชีวิต โค กระบือ ณ วัดสะพานสูง
จ.ปทุมธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554
   
   
   
   
   
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th