ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
การแต่งกายระดับก่อนประถมศึกษา
   
เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง
ชาย                 
1. กางเกงสีเขียวเข้ม ขาสั้น เอวยืด
2. เสื้อสีเขียวอ่อน ปกฮาวายมีกุ๊นสีเขียวเข้ม เอวจ้ำ ปักชื่อ–สกุล ที่อกด้านซ้ายมือด้วย ไหมสีเขียวเข้ม     (โรงเรียนมีจำหน่าย)
3. ถุงเท้าสีขาว - รองเท้าสีดำ
หญิง                
1. กระโปรงสีเขียวเข้ม
2. เสื้อเชิ้ตสีเขียวผ่าตลอด แขนตรง มีกระดุมหน้า-หลัง เพื่อติดกับกระโปรง ปักชื่อ –สกุล     ที่อกด้านซ้ายมือด้วย ไหมสีเขียวเข้ม (โรงเรียนมีจำหน่าย)
3. ถุงเท้าสีขาว - รองเท้าสีดำ
   

เครื่องแบบนักเรียน( เสื้ออัตลักษณ์ประจำโรงเรียน )ชาย-หญิง

1. เสื้อพื้นสีฟ้า ขลิบแดง มีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน (โรงเรียนมีจำหน่าย)
2. กางเกงวอร์มขาสั้นสีกรมท่า
3. สวมทุกวันจันทร์

 

   
เครื่องแบบพละ ชาย-หญิง

1. เสื้อยืดสีฟ้าเข้ม มีตราประจำโรงเรียน ( โรงเรียนมีจำหน่าย )
2. กางเกงวอร์มขาสั้นสีกรมท่า มีแถบสีฟ้าเข้ม( โรงเรียนมีจำหน่าย )
3. รองเท้าผ้าใบสีขาว( ทั้งชายและหญิง )

 
 
| ระดับประถมศึกษา | ลูกเสือ - เนตรนารี | ทรงผม |
   
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th