ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
การแต่งกายระดับประถมศึกษา
   

เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง
ชาย 
1. กางเกงขาสั้น สีกรมท่า ใช้เข็มขัดหนังสีดำ
2. เสื้อปกเชิ้ตสีขาว ปักอักษรย่อโรงเรียนป.ฒ. ด้วยไหมสีแดง และปักชื่อ – สกุลด้วยไหมสีน้ำเงิน     ใต้ชื่ออักษรย่อโรงเรียนด้านขวามือ
3. ถุงเท้าสีขาว รองเท้าผ้าใบสีดำ
หญิง 
1. กระโปรงสีกรมท่า จีบรอบตัว ชายกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า
2. เสื้อสีขาวปกบัว กระดุมผ่าอกครึ่ง ติดกระดุม 3 เม็ด แขนตรงปล่อยชายเสื้อออกด้านนอก
    ปักอักษรย่อโรงเรียนป.ฒ. ด้วยไหมสีแดงและปักชื่อ – สกุลด้วยไหมสีน้ำเงินใต้ชื่ออักษรย่อโรงเรียน     ด้านขวามือ
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ ให้พับลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร รองเท้าหนังสีดำ

   

เครื่องแบบนักเรียน( เสื้ออัตลักษณ์ประจำโรงเรียน )ชาย-หญิง

1.  เสื้อพื้นสีฟ้า ขลิบแดง มีตราสัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน (โรงเรียนมีจำหน่าย)
2.  ส่วนท่อนล่าง
     2.1  หญิง สวมกระโปรงนักเรียน  (ตามแบบระเบียบที่โรงเรียนกำหนด)
     2.2  ชาย  สวมกางเกงนักเรียน  (ตามแบบระเบียบที่โรงเรียนกำหนด)
3.  สวมทุกวันจันทร์

 

   

เครื่องแบบพละ ชาย-หญิง

1.  เสื้อยืดสีเหลือง มีตราประจำโรงเรียน  ( โรงเรียนมีจำหน่าย )
2.  กางเกงวอร์มขาสั้นสีดำ แถบสีเหลือง  3 แถบ  ( โรงเรียนมีจำหน่าย )
3.  รองเท้าผ้าใบสีขาวสำหรับนักเรียนหญิง
4.  รองเท้าผ้าใบสีดำสำหรับนักเรียนชาย

 

   
| ระดับก่อนประถมศึกษา | ลูกเสือ - เนตรนารี | ทรงผม |
   
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th