ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
   

 

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ประถมศึกษาปีที่ 4  - ประถมศึกษาปีที่ 6)

ลูกเสือสามัญ
หมวก : หมวกปีกสีกากี พับข้าง มีเครื่องหมายหน้าเสือติดดอกจันข้างหมวก
เสื้อ กางเกง : เสื้อสีกากี อกขวาปักชื่อสกุลด้วยสีดำพื้นขาว ไหล่ขวามีป้ายชื่อโรงเรียน ด้านล่างมีตัวเลข
กลุ่ม เลขกอง ไหล่ซ้ายมีริบบิ้นหมู่สี กางเกง สีกากีเหมือนเสื้อ มีกระเป๋า 2 ข้าง มีหูร้อยเข็มขัด
ผ้าผูกคอ : ผ้าสามเหลี่ยมสีเหลือง มีปราสาทมีวอคเกิ้ลหนัง สีน้ำตาลสัญลักษณ์ลูกเสือ
เข็มขัด : เข็มขัดลูกเสือตามแบบกองลูกเสือ
ถุงเท้า รองเท้า : ถุงเท้ายาวสีกากี รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลแก่ไม่มีลวดลาย
เนตรนารีสามัญ
หมวก :
หมวกสีเขียวไม่พับจีบหลัง มีเข็มเนตรนารีติดอยู่ที่หน้าหมวก
เสื้อ กระโปรง : เสื้อเนตรนารีสีเขียว อกขวาปักชื่อสกุลสีดำพื้นขาว อกซ้ายติดเข็มเนตรนารีไหล่ขวามี
ป้ายชื่อโรงเรียน ด้านล่างมีเลขกลุ่มเลขกอง ไหล่ซ้ายมีเครื่องหมายหมู่
ผ้าผูกคอ : เหมือนลูกเสือ ใช้วอคเกิ้ลหนังเนตรนารี
ถุงเท้า รองเท้า : ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ (รองเท้านักเรียน)

   

 

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1   - ประถมศึกษาปีที่ 3)

ลูกเสือสำรอง
หมวก : ทรงกลมมีกระบังหน้าหมวก มีรูปเสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า"ลูกเสือ"
เสื้อ กางเกง : เสื้อนักเรียนสีขาว อกขวาปัก ป.ฒ.อกซ้ายปักชื่อสกุลด้วยไหมสีแดง บนชื่อสกุลติด
สัญลักษณ์หน้าเสือ ด้านล่างมีตัวเลขกลุ่มตัวเลขกอง และ กางเกงนักเรียน
ผ้าผูกคอ : ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบเหลือง มีตราปราสาทและมีวอคเกิ้ลหนังสีน้ำตาลสัญลักษณ์
ของลูกเสือ
เข็มขัด : เข็มขัดลูกเสือ (สีน้ำตาล) พร้อมหัวเข็มขัดลูกเสือตามระเบียบ
ถุงเท้า รองเท้า : ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ (รองเท้านักเรียน)
เนตรนารีสำรอง
หมวก :
ทรงกลมมีกระบังหน้าเหมือนหมวกลูกเสือ แต่เปลี่ยนหน้าเสือเป็นสัญลักษณ์เนตรนารี
เสื้อ กระโปรง : เสื้อนักเรียนสีขาว อกขวาปัก ป.ฒ. อกซ้ายปักชื่อด้วยสกุลด้วยไหมสีแดงบนชื่อสกุล
ติดเข็มนางฟ้า ไหล่ซ้ายสัญลักษณ์ แสดงหมู่สี ทางไหล่ทางด้านขวามือมีชื่อโรงเรียน ด้านล่างมีเลขกลุ่ม
เลขกอง กระโปรงนักเรียน
ผ้าผูกคอ : ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบแดง มีตราปราสาทและวอคเกิ้ลหนังเนตรนารี
ถุงเท้า รองเท้า : ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ (รองเท้านักเรียน)

   
| ระดับก่อนประถมศึกษา | ระดับประถมศึกษา | ทรงผม |
   
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th